Visa veikla

This stream auto-updates   

 1. Last week
 2. Visas žaidimo versijas ir atnaujinimus galite rasti orginaliame šio žaidimo forume arba paspaude ši linka http://forum.streetracers.lt/viewforum.php?id=1
 3. Šis atnaujinimas bu pateiktas 2020.01.18
 4. Šioje versijoje buvo pristatyta: Buvo idiekta svetaines sitema ir įrašytas forumo variklis Community Software by Invision Power Services, Inc. buvo pradeta kurti dizaina ir koligruoti foruma. buvo raįomos pirmosios temos ir pradėti ieškoti pagrindiniai forumu iskiepai forumas buvo paleistas dirpti ir platinti. šioje versijoje buvo pateikta ši informacija yra teisinga...
 5. Šioje temoje bus surašomos visos saskaitos bei ataskaitos apie mokėjimus išlaikant šia svetaine... ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Papildoma informacija: išgelbėti ši puslapi galite apmokėje žiamiau esančia saskaitą arba susisiekite su manimi el.paštu kittass123@gmail.com aptarsime kitus paramos budus kiekviena auka bus panaudota pagal paskirti ir suvesta su įrodimais šioje temoje bus suvedama išsami ataskaitą ir pateikta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- sakaita 2020,01,17 http://www.us.lt/?saskaita=9JAYfEEZZYGHwDN3pyGN Pridėjau ir pdf formatu kuri galite peržiurėti persisiunte. saskaita_58224.pdf
 6. PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS 1. APIBRĖŽIMAI 1.1 Šioje Sutartyje, išskyrus, jeigu kontekstas reikalautų kitos reikšmės, toliau nurodytos sąvokos, parašytos iš didžiosios raidės, turi tokias reikšmes: „Sutartis" reiškia šią Sutartį su visais ir bet kokiais jos priedais, ir bet kokiais pakeitimais ir papildymais. „Vykdytojas“ reiškia UAB „ABG“, kuri kuria, prižiūri ir vykdo žaidimą. „Žaidėjas“ reiškia asmenį, kuris naudojasi www.streetracers.lt teikiamomis paslaugomis. „Žaidimas" reiškia www.streetracers.lt interneto svetainėje teikiamas paslaugas. „Žaidimo elementai“ reiškia www.streetracers.lt programos kodą, grafinius elementus, dizainą, žaidimo idėją. „Papildomos paslaugos" reiškia papildomas mokamas paslaugas žaidime. „Serveris" reiškia vieną žaidimo pasaulį. 1.2 Šioje Sutartyje, išskyrus, jeigu kontekstas reikalauja kitaip, žodžiai, nurodantys vienaskaitą apima ir daugiskaitą ir atvirkščiai, o žodžiai, nurodantys asmenis, taip pat apima ir juridinius asmenis. 1.3 Šios Sutarties punktų pavadinimai yra vartojami tik patogumo dėlei ir neturi įtakos šios Sutarties aiškinimui. 2.SUTARTIES OBJEKTAS 2.1 Žaidėjas naudodamasis Žaidimo paslaugomis patvirtina, kad su šios sutarties sąlygomis susipažino ir sutinka. 2.2 Šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis Vykdytojas įsipareigoja užtikrinti Žaidėjams prieigą prie Žaidimo. 2.3 Žaidėjas įsipareigoja paslaugų naudojimo laikotarpiu laikytis šioje sutartyje nustatytos tvarkos ir sąlygų. 2.4 Žaidėjas apmokėjęs Papildomas paslaugas, turi teisę naudotis tik apmokėtomis Papildomomis paslaugomis ir neįgyja jokių šioje sutartyje nenumatytų teisių ar privilegijų. 2.5 Visos Žaidimo ir Žaidimo elementų autorinės ir turtinės teisės priklauso Vykdytojui. Žaidėjui be Vykdytojo sutikimo draudžiama kopijuoti ir/ar platinti Žaidimo elementus. 3.ŽAIDĖJO TEISĖS IR PAREIGOS 3.1 Vykdytojas suteikia Žaidėjui galimybę, prisijungti prie Žaidimo naudojantis OpenID identifikavimo sistemos pagalba. 3.2 Žaidėjas gali naudotis Žaidimo paslaugomis neatlygintinai, išskyrus Papildomas paslaugas, kurios yra mokamos. 3.3 Žaidėjas turi teisę naudotis mokamomis Papildomomis paslaugomis, kurias teikia Vykdytojas. 3.4 Bet koks trečiųjų šalių paslaugų naudojimas Žaidime, tame tarpe ir programinės bei aparatūrinės įrangos naudojimas, išskyrus programinę įrangą, nurodytą šios sutarties 6 skyriuje, bus laikomas grubiu sutarties pažeidimu. 3.5 Žaidėjas turi teisę diskusijų forume teikti pasiūlymus, užduoti klausimus, susijusius su žaidimu ir jo tobulinimu. 3.6 Žaidėjas įsipareigoja naudotis paslaugomis nepažeisdamas Lietuvos Respublikos įstatymų, gerbti kitus Žaidėjus, neskleisti rasinę, religinę, kultūrinę nesantaiką kurstančios ar Lietuvos Respublikos įstatymais draudžiamos informacijos. 3.7 Žaidėjas įsipareigoja naudoti tik vieną prieigą vienam Žaidimo Serveriui. 3.8 Žaidėjas įsipareigoja Žaidimą žaisti sąžiningai, gerbti kitus Žaidėjus, nenaudoti pagalbinės aparatūrinės ir/ar programinės įrangos pranašumui prieš kitus Žaidėjui gauti. 3.9 Žaidėjas sutinka, kad pažeidus šioje sutartyje nurodytas sąlygas, jo sąskaitą Žaidime gali būti ištrinta, be atskiro įspėjimo ir kompensacijos. Pažeidus šios sutarties sąlygas, pinigai už Papildomas paslaugas nebus grąžinami. 3.10 Žaidėjas sutinka, kad pinigai už nepanaudotas Papildomas paslaugas nebus grąžinami, išskyrus atvejus, kai dėl Vykdytojo kaltės visam laikui nutraukiamas Žaidimo paslaugų teikimas. 4 VYKDYTOJO TEISĖS IR PAREIGOS 4.1 Vykdytojas įsipareigoja imtis visų priemonių, siekiant užtikrinti nepertraukiamą paslaugų teikimą. 4.2 Vykdytojas, pagal technines galimybes, reguliariai tikrina Žaidėjų atliekamus veiksmus. Vykdytojas aptikęs Žaidimo taisyklių, Šios sutarties ar Lietuvos Respublikos įstatymų pažeidimus imasi šioje sutartyje ir/ar Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytų priemonių.Vykdytojas negarantuoja 100% efektyvios kontrolės. 4.3 Žaidimas yra pastoviai vystomas ir tobulinamas, todėl galimi sutrikimai. 4.4 Vykdytojas neneša jokios atsakomybės už trukdžius, palaikymo ir paslaugų kokybę,neatsako už Žaidėjo informacinių bylų ir virtualių žaidimo resursų išsaugojimą. 4.5 Vykdytojas nesuteikia jokių garantijų ,kad gautos programinės įrangos arba kiti dalykai neturi virusų ar kitų kenkėjiškų programinių komponentų. 4.6 Vykdytojas neneša jokios atsakomybės už padarytą žalą Žaidėjui/Žaidėjo kompiuteriui naudojantis serverio paslaugomis. 4.7 Vykdytojas neneša jokios atsakomybės už žalą atsiradusią dėl neteisingo naudojimosi paslaugomis. 4.8 Vykdytojas turi teisę ištrinti arba uždrausti prieigą, jeigu: -Vykdytojas mano jog Žaidėjas pažeidžia Šios sutartis sąlygas, Žaidimo taisykles arba Lietuvos Respublikos įstatymus. -Žaidėjas pažeidė taisykles praeityje. -Žaidimas yra stabdomas. 4.9 Vykdytojas neneša jokios atsakomybės už Žaidėjo pasisakymus ir kitus Žaidėjo atliekamus veiksmus. 4.10 Vykdytojas pasilieka teisę keisti šios sutarties sąlygas be atskiro įspėjimo. 5 FORCE MAJEURE 5.1 Šalys atleidžiamos nuo dalinės ar visiškos atsakomybės už savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį netinkamą ar visišką nevykdymą, jeigu tai buvo padaryta dėl nenugalimos jėgos (force majeure) veikimo. Išsamus nenugalimos jėgos aplinkybių sąrašas yra patvirtintas 1996 m. liepos 15 d. LR Vyriausybės Nutarimu Nr. 840. Šalys turi nedelsiant raštiškai informuoti kitą šalį apie tokių aplinkybių (force majeure) atsiradimą ar pasibaigimą. 6 PROGRAMINĖ ĮRANGA 6.1 Žaidimui žaisti reikalinga programinė įranga: 6.1.1 Interneto naršyklė atitinkanti HTML 4 ir CSS 2 specifikacijas, 6.1.2 Adobe Flash įskiepis. 7 SUTARTIES GALIOJIMAS IR PASIBAIGIMAS 7.1 Sutartis įsigalioja iškarto po Žaidėjo registracijos žaidime ir galioja visu Žaidimo paslaugų naudojimosi laikotarpiu. 7.2 Ši sutartis gali būti nutraukta, Vykdytojui nutraukus Žaidimo paslaugų teikimą.
 7. Anksčiau
 8. Xen GT Max. greitis - Sustojimo laikas - Įsibėgėjimo laikas - Sukibimas 0.00% Svoris, Kg 950 Susidėvėjimas 0.0% (0/999) Lygis 26 Carberus OR Max. greitis - Sustojimo laikas - Įsibėgėjimo laikas - Sukibimas 0.00% Svoris, Kg 1020 Susidėvėjimas 0.0% (0/999) Lygis 32
 9. Unikalių automobilių šablonas. Norėdami ikelti koki nors automibili atsakykite į šia temą ir vadovaukites šiuo šablonu. 1. Išsikelkite automobilio paveiksliuka iš žaidimo į tokia vieta kur lengvai rasite. 2. ikelkite paveiksiuką į atsakimo vietą. 3. Pridėkite automobilio paveiksliuka. 4. Atsikopijuokite šia lentele. Automobilio pavadinimas Max. greitis - Sustojimo laikas - Įsibėgėjimo laikas - Sukibimas 0.00% Svoris, Kg 000 Susidėvėjimas 0.0% (0/999) Lygis 0 5. Surašykite visus teisingus parametrus bei tiksu pavdinima į lenetę. 6. Štai kaip viskas turėtu atroditi. Pegasus R Max. greitis - Sustojimo laikas - Įsibėgėjimo laikas - Sukibimas 0.00% Svoris, Kg 900 Susidėvėjimas 0.0% (0/999) Lygis 60 AČIŪ UŽ PAGALBA RENKANT INFORMACIJA
 10. Juan P-Line Max. greitis +1.60% Įsibėgėjimo laikas -2.15% Sukibimas +6.60% Susidėvėjimas 0.0% (0/200) Lygis 61 Juan CF-Line Max. greitis +1.60% Įsibėgėjimo laikas -2.15% Sukibimas +7.20% Susidėvėjimas 0.0% (0/200) Lygis 62 Juan CF-Line G Max. greitis +1.98% Įsibėgėjimo laikas -2.15% Sukibimas +6.60% Susidėvėjimas 0.0% (0/200) Lygis 62 Fredo P100 Max. greitis +1.73% Įsibėgėjimo laikas -2.18% Sukibimas +7.10% Susidėvėjimas 0.0% (0/200) Lygis 65 Fredo CF-W Max. greitis +2.00% Įsibėgėjimo laikas -2.17% Sukibimas +6.80% Susidėvėjimas 0.0% (0/200) Lygis 63 Fredo CF-O Max. greitis +1.80% Įsibėgėjimo laikas -2.18% Sukibimas +7.10% Susidėvėjimas 0.0% (0/200) Lygis 65 Fredo CF-G Max. greitis +1.62% Įsibėgėjimo laikas -2.17% Sukibimas +7.40% Susidėvėjimas 0.0% (0/200) Lygis 64 R&W Blade Max. greitis +1.90% Įsibėgėjimo laikas -2.20% Sukibimas +7.20% Susidėvėjimas 0.0% (0/200) Lygis 68 R&W Blade Z Max. greitis +1.72% Įsibėgėjimo laikas -2.20% Sukibimas +7.50% Susidėvėjimas 0.0% (0/200) Lygis 68 Tetra Unlim1 Max. greitis +1.90% Įsibėgėjimo laikas -2.25% Sukibimas +7.40% Susidėvėjimas 0.0% (0/200) Lygis 70 Tetra Unlim5 Max. greitis +1.90% Įsibėgėjimo laikas -2.30% Sukibimas +7.25% Susidėvėjimas 0.0% (0/200) Lygis 70
 11. DTX ultima II Max. greitis +1.40% Įsibėgėjimo laikas -2.00% Sukibimas +5.82% Susidėvėjimas 0.0% (0/200) Lygis 51 DTX ultima FJ Max. greitis +1.50% Įsibėgėjimo laikas -2.00% Sukibimas +5.70% Susidėvėjimas 0.0% (0/200) Lygis 51 DTX ultima EX Max. greitis +1.28% Įsibėgėjimo laikas -2.00% Sukibimas +6.03% Susidėvėjimas 0.0% (0/200) Lygis 52 DTX ultima DI Max. greitis +1.15% Įsibėgėjimo laikas -2.00% Sukibimas +6.25% Susidėvėjimas 0.0% (0/200) Lygis 53 R&W aero 100 Max. greitis +1.15% Įsibėgėjimo laikas -2.12% Sukibimas +6.20% Susidėvėjimas 0.0% (0/200) Lygis 53 R&W aero 200 Max. greitis +1.20% Įsibėgėjimo laikas -2.00% Sukibimas +6.50% Susidėvėjimas 0.0% (0/200) Lygis 53 R&W aero MAX Max. greitis +1.52% Įsibėgėjimo laikas -2.00% Sukibimas +5.92% Susidėvėjimas 0.0% (0/200) Lygis 53 Juan Elite Max. greitis +1.22% Įsibėgėjimo laikas -2.12% Sukibimas +6.64% Susidėvėjimas 0.0% (0/200) Lygis 56 Juan Elite C Max. greitis +1.59% Įsibėgėjimo laikas -2.12% Sukibimas +6.05% Susidėvėjimas 0.0% (0/200) Lygis 56 DTX premium L Max. greitis +1.25% Įsibėgėjimo laikas -2.12% Sukibimas +6.30% Susidėvėjimas 0.0% (0/200) Lygis 59 Stoon SSD Max. greitis +1.52% Įsibėgėjimo laikas -2.12% Sukibimas +6.94% Susidėvėjimas 0.0% (0/200) Lygis 60 Stoon SSL Max. greitis +1.89% Įsibėgėjimo laikas -2.12% Sukibimas +6.35% Susidėvėjimas 0.0% (0/200) Lygis 60
 12. TIAT Pro Drive CF-5 Max. greitis +0.75% Įsibėgėjimo laikas -2.00% Sukibimas +5.70% Susidėvėjimas 0.0% (0/200) Lygis 43 TIAT Pro Drive CF-10 Max. greitis +0.95% Įsibėgėjimo laikas -2.00% Sukibimas +5.50% Susidėvėjimas 0.0% (0/200) Lygis 44 TIAT Pro Drive ST Max. greitis +1.00% Įsibėgėjimo laikas -2.00% Sukibimas +5.75% Susidėvėjimas 0.0% (0/200) Lygis 45 DTX extra Z Max. greitis +1.59% Įsibėgėjimo laikas -2.12% Sukibimas +6.05% Susidėvėjimas 0.0% (0/200) Lygis 50 DTX extra G Max. greitis +1.22% Įsibėgėjimo laikas -2.12% Sukibimas +6.64% Susidėvėjimas 0.0% (0/200) Lygis 50
 13. Raptor combo i50 Max. greitis +0.65% Įsibėgėjimo laikas -2.00% Sukibimas +5.40% Susidėvėjimas 0.0% (0/200) Lygis 32 Raptor combo M10 Max. greitis +0.80% Įsibėgėjimo laikas -2.00% Sukibimas +5.28% Susidėvėjimas 0.0% (0/200) Lygis 32 Raptor combo r-ti Max. greitis +0.93% Įsibėgėjimo laikas -2.00% Sukibimas +5.16% Susidėvėjimas 0.0% (0/200) Lygis 32 TIAT smp Max. greitis +0.70% Įsibėgėjimo laikas -2.00% Sukibimas +5.60% Susidėvėjimas 0.0% (0/200) Lygis 40 TIAT black Max. greitis +0.88% Įsibėgėjimo laikas -2.00% Sukibimas +5.40% Susidėvėjimas 0.0% (0/200) Lygis 40 TIAT CF-200 Max. greitis +1.00% Įsibėgėjimo laikas -2.00% Sukibimas +5.30% Susidėvėjimas 0.0% (0/200) Lygis 40
 14. Stoon GX Max. greitis +0.50% Įsibėgėjimo laikas -1.00% Sukibimas +5.25% Susidėvėjimas 0.0% (0/200) Lygis 26 Stoon GX-R Max. greitis +0.85% Įsibėgėjimo laikas -1.00% Sukibimas +5.00% Susidėvėjimas 0.0% (0/200) Lygis 26 Stoon RT-X Max. greitis +0.77% Įsibėgėjimo laikas -1.00% Sukibimas +5.20% Susidėvėjimas 0.0% (0/200) Lygis 26 Fredo F-1 Max. greitis +0.80% Įsibėgėjimo laikas -2.00% Sukibimas +4.80% Susidėvėjimas 0.0% (0/200) Lygis 26 Fredo Top-S Max. greitis +0.63% Įsibėgėjimo laikas -2.00% Sukibimas +5.00% Susidėvėjimas 0.0% (0/200) Lygis 26 Fredo Top-G Max. greitis +0.45% Įsibėgėjimo laikas -2.00% Sukibimas +5.20% Susidėvėjimas 0.0% (0/200) Lygis 26
 15. galima susirašineti klubo pokalbiuose

 16. Pradejus Žaidima... Suraskite,, žaideja, kuris tobulina,dalis.. tai galit padaryt viesoj skelbimu lentoj.Nes tobulintos dalis geresnes, už paprastas, ko didesnis detales + to geresni,,parametrai (max +7) Lenktyniu,,mokykla,, ko i ja investuosite daugiau žaidimo pinigu,,is agenturu,, užduociu, to labiau busite pranašesni,,už savo varžova.. Šalia agenturos užduociu yra remeju pasiulimai,,ka tai reiškia (papildoma patirtis lengvi pinigai,,+gauni detale, kuria galima parduoti, jai ji tau nereikalinga,, Kolekcijos. už kiekvienas laimetas lenktynes gausit ivairias kolekcines dalis surinkus pilna kolekcija pasijemi tau reikiama,, dali,, Dalis pradekit imti. budami ko aukštesnio lygio ko aukštesnis lygis to detales brangesnes,, jas sunkiau gauti,, Turekite keleta mašinu,,viena klubiniam važiavimui,,kita agenturos užduotims,, Detales,, ivairos atkreipkit demesi i parametrus,, sudedami mašina,, pakeitaliokit dalys, atkreipkit demesi,,i mašinos isibegejima, sustojima,sukibima, ko aukštesne dalis tai nereiškia,kad ji gali but geresne,, Budami mažo lv, pradekite kelti savo tobulinimo lygi,,ir taisymo,, budami aukšto lygio,busite nuo nieko nepriklausomi,,ir sau pinigus papildamus darysites kitiems taisydami ar tobulindami dalis,, 2 vienodas dalis nereikalingas sutobulinkit gausite,luži, tai pakils jusu tobulinimo lygis,, (2 vienodas sudevetas dalis sutobulinus ir jai buna nesekme jus gaunate 1sveika dali,, Jai ilga laika negalit žaisti,, infuormokit kluba, nes poto galit iš jo buti išmestas. pasistenkit kiekviena diena prisijunkti prie žaidimo,,buna dienos sukimas,,iš jo galima prisirinkti dežiu ar deimantu,, poto, kai vel pradesit žaisti,, savo sukaupta turta panaudosit,, savo reikmem.. Lengvu pergaliu nebuna,,sekmes trasoj..
 17. Agressor GT-S Max. greitis +0.20% Įsibėgėjimo laikas -2.15% Sukibimas +3.40% Susidėvėjimas 0.0% (0/200) Lygis 11 Agressor GT-R Max. greitis +0.13% Įsibėgėjimo laikas -2.15% Sukibimas +3.80% Susidėvėjimas 0.0% (0/200) Lygis 11 Raptor 100 Max. greitis +0.24% Įsibėgėjimo laikas -1.00% Sukibimas +3.45% Susidėvėjimas 0.0% (0/200) Lygis 13 Raptor 200 Max. greitis +0.15% Įsibėgėjimo laikas -1.00% Sukibimas +4.00% Susidėvėjimas 0.0% (0/200) Lygis 13 StreetFighter LM Max. greitis +0.26% Įsibėgėjimo laikas -1.00% Sukibimas +3.47% Susidėvėjimas 0.0% (0/200) Lygis 14 StreetFighter BS Max. greitis +0.17% Įsibėgėjimo laikas -1.90% Sukibimas +4.85% Susidėvėjimas 0.0% (0/200) Lygis 14 DTX S20 Max. greitis +0.60% Įsibėgėjimo laikas -1.50% Sukibimas +3.30% Susidėvėjimas 0.0% (0/200) Lygis 15 Rage SL Max. greitis +0.31% Įsibėgėjimo laikas -1.90% Sukibimas +3.65% Susidėvėjimas 0.0% (0/200) Lygis 16 Range GX Max. greitis +0.20% Įsibėgėjimo laikas -1.90% Sukibimas +4.85% Susidėvėjimas 0.0% (0/200) Lygis 17 Range Premium Max. greitis +0.45% Įsibėgėjimo laikas -2.00% Sukibimas +4.40% Susidėvėjimas 0.0% (0/200) Lygis 18 DTR S1 Max. greitis +0.40% Įsibėgėjimo laikas -2.00% Sukibimas +4.99% Susidėvėjimas 0.0% (0/200) Lygis 20 DTR S1 Max. greitis +0.52% Įsibėgėjimo laikas -2.00% Sukibimas +4.55% Susidėvėjimas 0.0% (0/200) Lygis 20
 18. Noname 1 Max. greitis +0.10% Įsibėgėjimo laikas -0.60% Sukibimas +1.05% Susidėvėjimas 0.0% (0/200) Lygis 1 Noname 2 Max. greitis +0.00% Įsibėgėjimo laikas -0.60% Sukibimas +1.50% Susidėvėjimas 0.0% (0/200) Lygis 1 Striker Max. greitis +0.14% Įsibėgėjimo laikas -0.90% Sukibimas +1.85% Susidėvėjimas 0.0% (0/200) Lygis 2 Striker XL Max. greitis +0.05% Įsibėgėjimo laikas -0.60% Sukibimas +0.90% Susidėvėjimas 0.0% (0/200) Lygis 2 Noname Carbor Max. greitis +0.16% Įsibėgėjimo laikas -1.80% Sukibimas +3.05% Susidėvėjimas 0.0% (0/200) Lygis 4 Juan Double C1 Max. greitis +0.06% Įsibėgėjimo laikas -1.90% Sukibimas +3.35% Susidėvėjimas 0.0% (0/200) Lygis 5 Juan B1 Max. greitis +0.17% Įsibėgėjimo laikas -1.89% Sukibimas +3.21% Susidėvėjimas 0.0% (0/200) Lygis 7 Juan B2 Max. greitis +0.09% Įsibėgėjimo laikas -1.98% Sukibimas +3.50% Susidėvėjimas 0.0% (0/200) Lygis 7 R&W big Max. greitis +0.18% Įsibėgėjimo laikas -2.03% Sukibimas +3.29% Susidėvėjimas 0.0% (0/200) Lygis 8 R&W huge Max. greitis +0.10% Įsibėgėjimo laikas -2.03% Sukibimas +3.29% Susidėvėjimas 0.0% (0/200) Lygis 8 R&W gut Max. greitis +0.18% Įsibėgėjimo laikas -2.09% Sukibimas +3.35% Susidėvėjimas 0.0% (0/200) Lygis 7 Agressor XL Max. greitis +0.19% Įsibėgėjimo laikas -2.15% Sukibimas +3.38% Susidėvėjimas 0.0% (0/200) Lygis 10 Agressor FX Max. greitis +0.12% Įsibėgėjimo laikas -2.15% Sukibimas +3.70% Susidėvėjimas 0.0% (0/200) Lygis 10
 19. Reflex PS-50 Sustojimo laikas -9.00% Sukibimas +3.55% Susidėvėjimas 0.0% (0/200) Lygis 62 Reflex PS-55 Sustojimo laikas -9.20% Sukibimas +3.10% Susidėvėjimas 0.0% (0/200) Lygis 62 Jorge HP-8s Sustojimo laikas -9.10% Sukibimas +3.75% Susidėvėjimas 0.0% (0/200) Lygis 63 Jorge HP-7 Sustojimo laikas -9.30% Sukibimas +3.30% Susidėvėjimas 0.0% (0/200) Lygis 63 Reflex RK-23 Sustojimo laikas -9.20% Sukibimas +3.45% Susidėvėjimas 0.0% (0/200) Lygis 64 NOKI JR-S Sustojimo laikas -9.20% Sukibimas +3.85% Susidėvėjimas 0.0% (0/200) Lygis 68 NOKI JR-I Sustojimo laikas -9.40% Sukibimas +3.45% Susidėvėjimas 0.0% (0/200) Lygis 68 Tetra stabilo RK Sustojimo laikas -9.30% Sukibimas +3.95% Susidėvėjimas 0.0% (0/200) Lygis 70 Tetra stabilo BF Sustojimo laikas -9.50% Sukibimas +3.55% Susidėvėjimas 0.0% (0/200) Lygis 70
 20. D3 Logic XC Sustojimo laikas -7.80% Sukibimas +2.50% Susidėvėjimas 0.0% (0/200) Lygis 51 D3 Logic VR Sustojimo laikas -7.50% Sukibimas +2.50% Susidėvėjimas 0.0% (0/200) Lygis 52 D3 Logic BK Sustojimo laikas -8.20% Sukibimas +2.90% Susidėvėjimas 0.0% (0/200) Lygis 53 NHR Ultra R4 Sustojimo laikas -8.10% Sukibimas +3.05% Susidėvėjimas 0.0% (0/200) Lygis 53 NHR Ultra S1 Sustojimo laikas -8.60% Sukibimas +2.55% Susidėvėjimas 0.0% (0/200) Lygis 53 NHR Ultra FX Sustojimo laikas -8.30% Sukibimas +2.80% Susidėvėjimas 0.0% (0/200) Lygis 53 Jorge FC -21 Sustojimo laikas -8.20% Sukibimas +2.65% Susidėvėjimas 0.0% (0/200) Lygis 56 Jorge EC -21 Sustojimo laikas -8.70% Sukibimas +3.10% Susidėvėjimas 0.0% (0/200) Lygis 56 Volum Infinite RX Sustojimo laikas -8.80% Sukibimas +3.30% Susidėvėjimas 0.0% (0/200) Lygis 60 Volum Infinite RX Sustojimo laikas -9.00% Sukibimas +2.85% Susidėvėjimas 0.0% (0/200) Lygis 60
 21. Reflex Digi-20 Sustojimo laikas -7.80% Sukibimas +2.20% Susidėvėjimas 0.0% (0/200) Lygis 47 Reflex Digi-30 Sustojimo laikas -7.50% Sukibimas +2.30% Susidėvėjimas 0.0% (0/200) Lygis 47 Reflex Digi-40 Sustojimo laikas -7.20% Sukibimas +2.40% Susidėvėjimas 0.0% (0/200) Lygis 47 D3 Pro FX Sustojimo laikas -8.70% Sukibimas +3.08% Susidėvėjimas 0.0% (0/200) Lygis 50
 22. R-Max G15 Sustojimo laikas -6.30% Sukibimas +2.20% Susidėvėjimas 0.0% (0/200) Lygis 32 R-Max G30 Sustojimo laikas -6.50% Sukibimas +2.13% Susidėvėjimas 0.0% (0/200) Lygis 32 R-Max G10 Sustojimo laikas -6.70% Sukibimas +2.10% Susidėvėjimas 0.0% (0/200) Lygis 32 Valum H-E3 Sustojimo laikas -7.00% Sukibimas +2.20% Susidėvėjimas 0.0% (0/200) Lygis 35 Valum H-R5 Sustojimo laikas -6.85% Sukibimas +2.20% Susidėvėjimas 0.0% (0/200) Lygis 35 Valum H-Pro X Sustojimo laikas -7.10% Sukibimas +2.20% Susidėvėjimas 0.0% (0/200) Lygis 37 R-Max TR-10 Sustojimo laikas -8.20% Sukibimas +2.60% Susidėvėjimas 0.0% (0/200) Lygis 40
 23. Volum Pro Race Sustojimo laikas -4,00% Sukibimas +1,95% Susidėvėjimas 0.0% (0/200) Lygis 21 Volum Pro Race S3 Sustojimo laikas -5,80% Sukibimas +1,80% Susidėvėjimas 0.0% (0/200) Lygis 22 Reflex G6 Sustojimo laikas -4,60% Sukibimas +2,09% Susidėvėjimas 0.0% (0/200) Lygis 23 Jorge Speed Sustojimo laikas -5,90% Sukibimas +2,09% Susidėvėjimas 0.0% (0/200) Lygis 26 Jorge Limit S1 Sustojimo laikas -6.50% Sukibimas +1.90% Susidėvėjimas 0.0% (0/200) Lygis 26 Jorge Limit R5 Sustojimo laikas -5.90% Sukibimas +2.10% Susidėvėjimas 0.0% (0/200) Lygis 26 NOKI S-14 Sustojimo laikas -5.60% Sukibimas +2.08% Susidėvėjimas 0.0% (0/200) Lygis 26 NOKI G-14 Sustojimo laikas -5.95% Sukibimas +1.98% Susidėvėjimas 0.0% (0/200) Lygis 26 Adolp JRX Sustojimo laikas -6.30% Sukibimas +1.87% Susidėvėjimas 0.0% (0/200) Lygis 26
 1. Load more activity