Kittass

Žaidimo taisyklės paimtos iš pagrindinio forumo

1 pranešimas šioje temoje

Žaidimo Taisyklės
Įspėjimas: Šios taisyklės gali būti pakeistos, redaguotos, ir pridėtos bet kuriuo metu. Taisyklių nežinojimas neatleidžia

nuo atsakomybės.

§1 Vartotojas

I Vartotojų dalinimasis/keitimasis.

Vartotojų dalininimasis yra draudžiamas. Vienas asmuo – vienas vartotojas.

II Daugybinė registracija

Kiekvienas žaidėjas turi teisę vienu metu turėti tik vieną sąkaitą (account) viename Street Racers serveryje.

Daugybinės to paties asmens sąskaitos bus blokuotos. Vartotojai naudojami žaidimo pinigų ir patirties

didinimui taip pat priskiriami prie šio pažeidimo. Jei keli vartotojai gauna prieigą prie žaidimo, naudodami

tą patį tinklo IP (pavyzdžiui mokykla, kompanija, grupės namas ir taip toliau),

atitinkami žaidėjai privalo pranešti forume, kad tokie veiksmai tam tikrame serveryje atliekami.

Nepranešus apie tokius veiksmus, tai gali tapti žaidimo uždraudimo priežastimi.

§2 Vartojimo klaidos

Eksploatacijos klaidos, blogas elgesys ar klaidos programavime, naudojamos sau suteikti pranašumą -

taip vadinamamas klaidų naudojimas - draudžiamas. Kiekvienas žaidėjas privalo pranešti surastas klaidas nedelsiant.

Dėl klaidų eksploatacijos, siekiant įgyti pranašumą žaidime, sąskaita gali būti blokuota nuo 1 dienos iki neapibrėžto

laiko priklausomai nuo klaidos eksploatacijos sunkumo. Tas pats taikoma žaidėjams, kurie atsisako pranešti apie surastą klaidą.

Apgaulingų vartotojo vardų pridėjimas gali būti traktuojamas kaip klaidų naudojimas, kadangi jis gali būti įvertintas kaip pastangos

apeiti peržiūras atakoms.

§3 Kišimasis Į Žaidimo Technologijas

Įrenginių ir metodų, kurie sukuria besaikį srautą į serverį, naudojimas yra draudžiamas. Ypač automatiniai ar pusiau automatiniai

skriptai, gebantys bendrauti su žaidimo duomenų baze ar žaidimo komandos leidimu, yra draudžiami, už tokių programų

vartojimą ar įdiegimą gręsia bausmė neatidėliotinu vartotojo sąskaitos uždarymu. Mes pasiliekame teisę reikalauti padarytos

žalos ir administracinių išlaidų padengimo.

§4 Atėmimas

Atėmimas ir grąsinimai, kurie susieja žaidėjus "tikrame gyvenime" (fiziniai, palyginti su "virtualiu gyvenimu" tinkle)

gali sukelti apribotą ar neribotą blokavimą atitinkamo vartotojo, kuris grąsino ar atėmė sąskaitą.

Toks blokavimas taip pat atims prieigą prie Street Racers forumo.


§5 Pašalinimas

Veiksmai, padaryti žaidimo operatoriaus, atsakingo už duotą Street Racers Serverį, gali būti pakeisti tiktai kito žaidimo operatoriaus,

jei žaidimo administratorius sutinka.

§6 Grąsinimas

1. Jei žaidėjas patiria nuostolių, atsiradusių dėl programavimo klaidos ar Street Racers komandos klaidos,

tai laikoma sąlyginiais nuostoliais ir jie nėra kompensuojami.

2. Jei žaidėjas bando apeiti sprendimą ar jo reikšmę, žaidimo operatorius, susisiekdamas su kitu žaidimo

operatoriumi tuo pačiu klausimu, gail žaidėją pašalinti iš tolimesnio žaidimo.

§7 Pašalinimas Iš Žaidimo

Bet kokio šių taisyklių pažeidimo pasekoje vartotojas gali būti blokuotas ar pašalintas iš žaidimo.

Priklausomai nuo pažeidimo veiksmo sunkumo, bausmė gali būti išplėsta visuose Street Racers serveriuose ir galbūt papildomose

paslaugose, tokiose kaip Street Racers forumas.


§8 Žaidimo taisyklių pakeitimas

Žaidimo taisyklės iš esmės nesikeis, bet dėl pakeitimų žaidime jam vystantis, Street Racers komanda pasilieka teisę

pakeisti žaidimo taisykles esant poreikiui.


Žmogus kalbėti išmoksta per du metus, o tylėti mokosi visą likusį gyvenimą smile
1

Dalintis šį pranešimą


Nuoroda į skelbimą
Bendrinkite kitose svetainėse
3
Ši tema yra užrakinta.